موتور هیبریدی در کنار موتور احتراقی کار کرده و ماشین را به حرکت وا می دارد و از انرژی باتری استفاده می کند. خودروهای هیبریدی با برق شهری کار نمی کنند. باتری با ترمز احیا کننده و موتور احتراق داخلی شارژ می شود. این موتور باعث عملکرد بهتر خودرو می شود.

بخش های مهم موتور هیبریدی

  • باتری

باتری در حرکت خودرو نقش بسزایی دارد. باتری یکی از بخش های خودرو بوده و لازم است که به موقع شارژ شود، تا به حرکت خودرو کمک کند.

  • مبدل DC

این بخش جریان برق بالا به جریان پایین تبدیل کرده و به حرکت خودرو کمک می کند.

ژنراتور برقی

خودرو حین ترمز، انرژی تولید کرده و آن را به انرژی کششی تبدیل کرده و ماشین را به حرکت در می آورد. برخی خودروها با این جزء می توانند انرژی خود را تامین کرده و حرکت می کنند.

موتور هیبریدی

این موتور به قدری قدرتمند است که می تواند چرخ های ماشین را به حرکت در بیاورد. عملکرد موتور هیبریدی به کارکرد موتور کمک می کند.

سیستم اگزوز

دود ناشی از موتور احتراقی با سیستم اگزوز به خارج از موتور منتقل می شود. کاتالیزوری باعث عدم آلایندگی هوا می شود.

پر کننده سوخت

نازل از توزیع کننده سوخت به خودرو متصل شده و مخزن خودرو بدین ترتیب پر می شود.

مخزن سوخت

بنزین برای حرکت خودرو ذخیره شده تا به حرکت خودرو کمک کند.

ترکیب موتور احتراق داخلی و موتور هیبریدی

سوخت به محفظه احتراق داخلی تزریق می شود. سوخت با هوا ترکیب شده و شمع موتور جرقه زده و خودرو به حرکت در می آید.

کنترل کننده الکترونیک برق

این دستگاه میزان برق ایجاد شده را کنترل می کند. دور موتور و گشتاور ایجاد شده را کنترل می کند.

موتور هیبریدی
موتور هیبریدی

سیستم حرارتی

با این دستگاه می توان دمای موتور و سایر قطعات خودرو را کنترل کرد.

ذخیره کننده انرژی الکتریکی باتری

این دستگاه میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز برای استفاده در باتری را مشخص می کند.

جعبه دنده

نیروی ایجاد شده از موتور احتراقی یا الکتریکی را به چرخ ها منتقل می کند.

ساختار منحصر به فرد موتور هیبریدی

موتور هیبریدی می توانند سرعت های مختلفی را در خودروها ایجاد کنند. باتری به کمک موتور احتراقی می تواند قدرت خودرو را افزایش دهد. موتورها می تواند چندین سرعت مختلف را تامین کند.

موتور هیبریدی می تواند به راحتی گشتاور زیادی را در موتور ایجاد کرده و موتور احتراق داخلی به حفظ سرعت ایجاد شده کمک می کند. تعویض استفاده از موتور در زمان مناسب باعث افزایش سرعت خودرو خواهد شد.