شناخت دقیق موتور V شکل

مفهوم موتور V شکل پیکربندی موتور V شکل، مانند موتورهای احتراقی بوده و هر سیلندر در محفظه جداگانه ای قرار دارد که به میل لنگ مشترکی متصل شده اند. موتورهای V شکل به لحاظ طولی کوچک ولی به لحاظ عرض بزرگتر هستند. موتورهای V6, V8 , V12 با شش، هشت و دوازده سیلندر متداول هستند. […]

ادامه مطلب