موتور W شکل را چقدر می شناسید؟

مفهوم موتور W شکل موتور W شکل نوعی موتور پیستونی بوده که سه یا چهار سیلندر با یک میل لنگ کار می کنند. موتور به شکل W شکل بوده که بعد از V شکل اختراع شد. موتورهای W شکل سه سیلندری، پهن بوده موتور W شکل هنوز متداول نشده و کوتاه و عریض هستند. موتور […]

ادامه مطلب