انواع موتور اتومبیل

موتور اتومبیل، از زمان اختراع تاکنون تغییراتی کرده و گروه بندی موتور اتومبیل متفاوت بوده و شاید در زمان تعمیر انجین با اصطلاحاتی مانند V8، دو و چهار و شش سیلندر مواجه شده اید و دوست داشتید که در این مورد اطلاعات کامل و جامعی داشته باشید. مبنای تقسیم بندی چیدمان انجین پیکربندی سیلندرها چیدمان […]