بررسی دقیق موتور وانکل

مفهوم موتور وانکل موتور وانکل به روش احتراق داخلی و غیر معمول کار کرده و نیروی فشار را به حرکت گردشی تبدیل می کند. موتور وانکل در مقایسه با موتورهای رفت و برگشتی، گشتاور یکنواختی دارد و سبک بوده و لرزش کمتری داشته و قدرت این موتور مشخص است. روتور که حرکت چرخشی را ایجاد […]

ادامه مطلب