فراری روما، شتاب 3.2 ثانیه ای برای سفر به رم

فراری روما (Ferrari Roma) یکی از جدیدترین محصولات این شرکت است ولی طراحی آن به دهه 50 و 60 بر می گردد. موتور این خودرو پر قدرت بوده و حتی فراتر از تصور است و حتی نسبت به اندازه خودرو خیلی بیشتر است. این چنین محصولی می تواند یکی از خودروهای افتخار آمیز شرکت باشد. […]