تاریخچه شرکت خودروسازی میتسوبیشی

شرکت خودروسازی میتسوبیشی (Mitsubishi Car Company)  تاریخچه بس بلندی دارد. سیر تاریخی شرکت خودروسازی میتسوبیشی 1870 تسمو شوکای اولین مدیر بود و بعدها میتسوکاوا شوکای به مدیریت برگزیده شد، و نام شرکت خود را هم اسم خود قرار داد و هر دوی مدیران قبلی از خانواده توسان بودند. یاتارو ایواساکی مدیران بعدی کارخانه بودند. 1873 […]

ادامه مطلب