شناخت دقیق موتور درون خطی اتومبیل

مفهوم موتور درون خطی موتور درون خطی، ساده طراحی شده و سیلندرها در یک خط قرار می گیرند. گاهی اوقات برخی تولید کنندگان آن را موتور ساده می نامند. موتور درون خطی می تواند 2، 3، 4، 5، 6 یا 8 سیلندر داشته باشد. برخی تولید کنندگان موتور چهار سیلندر را موتور ساده تلقی می […]

ادامه مطلب