شناخت دقیق و کامل موتور شعاعی

مفهوم موتور شعاعی موتور شعاعی از ابتدا تاکنون در هواپیماها استفاده می شوند. این نوع موتورها شگفت انگیز هستند و به دلیل عملکرد خاص خود در هواپیماها استفاده می شوند. قدرت خالص موتور شعاعی قبل از اختراع هواپیما توسط برادران رایت، ساموئل لانگلی، اولین موتور شعاعی را اختراع کرد. در آن زمان موتورهای دوار و […]

ادامه مطلب