شناخت دقیق موتور هم راستا اتومبیل

در موتور هم راستا یا درون خطی، سیلندرها در یک ردیف قرار گرفته اند و هر سیلندر به تنهایی کار نمی کند. به طور معمول در چهار، شش و هشت سیلندری عرضه می شوند. این موتور در خودرو، هواپیما و لوکوموتیو استفاده می شود. اگرچه موتور درون خطی در صنعت هواپیمایی معنای گسترده تری دارد […]

ادامه مطلب