صفر تا صد موتور H شکل

مفهوم موتور H شکل در موتور H شکل، سیلندرها به شکل اچ انگلیسی قرار گرفته اند. طراحی موتور به گونه ای است که موجب می شود تا بتوان آن در فضاهای بلند جای داد. از این موتور در لکوموتیو و هواپیما ملخ دار استفاده می شود. از این موتور در برخی خودروها هم استفاده می […]

ادامه مطلب