سهم شرکت خودروسازی نیسان از بازار فروش جهانی در سال 2020

فعالیت شرکت خودروسازی نیسان (Nissan) ، خودرو و تجهیزات دریایی است. همچنین این شرکت برخی خودروهای صنعتی مانند لیفتراک را نیز تولید کرده و به فروش می رساند. شرکت خودروسازی نیسان در 26 دسامبر 1933 در یوکوهاما ژاپن تاسیس شد. فروش جهانی این شرکت خودروسازی در سال 2020، به اندازه 22 درصد کاهش یافت و […]