معرفی قویترین شاسی بلندهای بی ام و

بی ام و یکی از کمپانی های بزرگ دنیا در زمینه ساخت خودروهای شاسی بلند به شما می رود. این کمپانی بزرگ در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود خودروهای مختلفی را تولید کرده و در حال حاضر نیز در چندین کلاس مختلف خودروهای خود را تولید می کند. در حال حاضر چندین شاسی بلند […]