خودروی الکتریکی مویا، ون الکتریکی 6 نفره شرکت فولکس واگن

خودروی الکتریکی مویا (MOIA Electric RUV) محصول جدید شرکت واگن یک ون الکتریکی 6 نفره که برای کاربری تاکسی می تواند مفید باشد. امروزه در اکثر شهرهای دنیا، ماشین های ون در کاهش ترافیک سنگین شهری نقش موثری دارند و شرکت فولکس واگن با آگاهی به این نیاز، خودروی جدید مویا را عرضه کرده تا […]

ادامه مطلب