شرکت خودروسازی تسلا موتورز

شرکت تسلا  (Tesla Motors) آمریکایی قبلا بین سال های 2003 – 20017 خودروهای برقی را تولید می کرد و برای اولین بار توسط مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ که دو کارآفرین آمریکایی بودند تاسیس شد و به احترام مخترع صرب آمریکایی، نیکولا تسلا نامگذاری شد. هسته اولیه تسلا این شرکت با هدف تاسیس خودروهای اسپرت […]

ادامه مطلب