موتور اتومبیل، از زمان اختراع تاکنون تغییراتی کرده و گروه بندی موتور اتومبیل متفاوت بوده و شاید در زمان تعمیر انجین با اصطلاحاتی مانند V8، دو و چهار و شش سیلندر مواجه شده اید و دوست داشتید که در این مورد اطلاعات کامل و جامعی داشته باشید.

مبنای تقسیم بندی

  • چیدمان انجین
  • پیکربندی سیلندرها

چیدمان

در موتورهای احتراقی از قطعات اصلی استفاده می شود. در این انجین ها، شمع و پیستون در موتور قرار دارند. مهندسان متناسب با عملکرد خودرو، طرح انجین را مشخص می کنند.

ساده

در این طرح، سیلندرها به صورت خطی مرتب شده اند. انجین به موازات طول خودرو قرار می گیرد. بدین معنی که از قسمت جلویی به سمت عقب کشیده می شود و بنابراین می توان سیلندرهای بیشتری را در انجین ایجاد کرد.

موتور ساده
موتور ساده

درون خطی

سیلندرها در یک خط مستقیم قرار می گیرد. با این حال، انجین به عقب کشیده نمی شود. در عوض عمود بر طول خودرو قرار می گیرد. گاهی اوقات سیلندرها در کنار هم قرار می گیرند. در این طرح می توان کنار انجین ، باتری و سیستم خنک کننده را قرار داد.

موتور تخت

همانطوری که نام آن نشان می دهد کاملا مسطح بوده و سیلندرها در دو جهت قرار می گیرند. این نوع طرح در سبک وزنی خودرو نقش بسزایی دارد.

موتور تخت
موتور تخت

موتور V شکل

این نوع انجین ها به شکل V  انگلیسی طراحی و ساخته می شوند. در این طرح می توان سیلندرهای بیشتری را ایجاد کرد. اکثر خودروهای لوکس به این موتور مجهز می شوند.

موتور V شکل
موتور V شکل

W شکل

این انجین به شکل w بوده و یک میل لنگ به سه تا چهار سیلندر متصل می شود. این انجین ها هنوز رایج نشده اند و کوتاه و عریض ساخته می شوند.

موتور W شکل
موتور W شکل

انواع w  شکل

3

6

8

12

16

18

24

30

H شکل

این انجین ها به شکل تخت یا خوابیده و به شکل H طراحی شده و خودروهایی که به این انجین مجهز می شوند، با ثبات و سر و صدای کمتری حرکت می کنند.

موتور H شکل
موتور H شکل

رادیال و ستاره ای

در این انجین ها، دور بیشتر بوده و سیلندرها به شکل ستاره به مرکزی متصل می شوند. با هوا خنک می شوند. انرژی کمتری را مصرف می کنند.

وانکل

در این انجین ها، پیستون و شاتون حذف شده و فضای بیشتری برای سیلندرها لحاظ شده، کوچکتر و سبک تر هستند. احتراق دیرهنگام یکی از معایب آن ها به شمار می رود.

OPOC

پیستون و سیلندر در جهت مخالف هم قرار می گیرند. دو پیستون در هر سیلندر قرار دارد. سبک و کم مصرف هستند.

موتور هیبریدی

این انجین ها به چهار گروه تقسیم بندی می شوند و خودرو با ترکیبی از مصرف سوخت بنزین و باتری به حرکت در می آید.