تاریخچه کارخانه خودروسازی شورلت (Chevrolet Factory) یکی از چالشی ترین مواردی است که شما را متعجب خواهد کرد. بزرگترین شکست ویلیام کراپو دورانت منجر به تاسیس شرکت شد. بعد از تاسیس شرکت جنرال موتورز، و فورد، سومین کارخانه خودروسازی در آمریکا تاسیس شد.

سیر تاریخی کارخانه خودروسازی شورلت

1922 – ویلیام اس نودسن، بعد از ترک شرکت فورد، به عنوان مدیر تولید و بعدها به عنوان معاون تولید منصوب شد. وی وعده داد به ازای فروش هر خودروی فورد، یک خودروی شورلت به فروش برسد.

1923 – در این سال موتورهای هوا خنک در مدل Chevy Cooper استفاده شد و مشخص است که اشتباهی صورت گرفته، در این سال 759 خودرو تولید شد، که 500 دستگاه به فروشندگان تحویل شد و در نهایت 100 دستگاه به فروش رسید.

1927 – آلفرد اسلون در این سال، هارلی ارل، رئیس جنرال موتورز را برای بخش رنگ آمیزی و قطعه سازی شرکت شورلت استخدام کرد. آلفرد اسلون، هر سال مدل های شورلت را بهتر می کرد.

1929 – کارخانه شورلت در این سال مدل، Stove bolt Six را معرفی کرد، 46 اسب بخار قدرت داشت و 194 مکعب قدرت پیستون ها بود.

شورلت ZL1
شورلت ZL1

طراحی و تولید خودروی ون هشت سرنشین

1936 – اولین مدل شورلت Suburban Car YALL، یک ون هشت سرنشین طراحی و تولید شد.

1947 – اولین خودروی کوچک Cadet معرفی شد و آمریکائیان می توانستند بعد از آن خودروی کوچک را نیز خریداری کنند.

1950 – اولین مدل Power Glide طراحی و تولید شد که نسبت به فورد و پلی موت برتری هایی داشت و گیربکس آن اتوماتیک بود.

1953 – شورلت کورت در جنرال موتورز متولد شد. تعداد تولید به نصف رسید.

خودروی شورلت کورت C7
خودروی شورلت کورت C7

1955 – طراحی و تولید خودرو با انجین V8 در طول 37 سال گذشته. مدل های کوچکتری از خودرو تولید شد.

1959 – خودروهای جدیدی با بدنه های جدید طراحی و تولید شد. خودروی V8 ایمپالا فقط در مرحله تئوری باقی ماند.

1960 – فروش جهانی مدل های خودروهای کوچک ناموفق بود. خودروهای با موتورهای هوا خنک بود که به لحاظ فنی، نواقصی داشت.

1961 – Semon E. Bunkie Knudsen پسر ویلیام اس بعد از ترک شرکت پونتیاک به سمت ریاست شرکت شورلت منصوب شد. مدل های سوپر اسپرت با مدل های اسپرت پونتیاک رقابت می کردند.

1965 – در این سال بیش از 15 میلیون کامیون سبک در آمریکا به فروش رسید. 803400 دستگاه فورد ایمپالا چهار در به فروش رسید. بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو فروخته شد، در میانه 1965، شورلت کاپریس 200 دلاری به عوض خودروی ایمپالا چهار در طراحی و تولید شد. این خودرو رقیب مدل فورد و اولدزموبیل بود.