تاریخچه شرکت خودروسازی فولکس واگن

شرکت خودروسازی فولکس واگن (VOLKS WAGEN Car Company)  در 28 مه 1937 توسط دولت آلمان تحت فشار هیتلر تاسیس شد. اولین نام شرکت خیلی بلند بود و به تدریج به فولکس واگن تغییر نام داده شد. موسس فولکس واگن ، فردیناند پورشه  دفتر مرکزی شرکت خودروسازی فولکس واگن در شهر ولفسبورگ بود که توسط حزب […]