مفهوم موتور V شکل

پیکربندی موتور V شکل، مانند موتورهای احتراقی بوده و هر سیلندر در محفظه جداگانه ای قرار دارد که به میل لنگ مشترکی متصل شده اند. موتورهای V شکل به لحاظ طولی کوچک ولی به لحاظ عرض بزرگتر هستند. موتورهای V6, V8 , V12 با شش، هشت و دوازده سیلندر متداول هستند.

موتور V16 کادیلاک
موتور V16 کادیلاک

تاریخچه موتور V

اولین موتور V دو سیلندری توسط ویلهلم میباخ طراحی شد و در اتومبیل دایملر اشتالرادواگن در سال 1889 از این موتور استفاده شد. بعد از آن در سال 1903، لئون لواسور (Léon Levavasseur) موتور V شکل را برای قایق های مسابقه ای و هواپیماها طراحی کرد. خودروسازی پاتنی مستقر در لندن اولین موتور V12  را طراحی کرد که از آن در قایق های مسابقه ای استفاده شد.

اولین موتور V6  تولیدی شرکت Deutz Gasmotoren Fabrik در ژنراتورهای بنزینی – الکتریکی راه آهن استفاده شد. تا سال 1950 موتور V شکل در خودروها مجوز نصب نشد. اولین موتور V شکل در خودروی لانسیا به کار گرفته شد. این موتور با زاویه 60 درجه طراحی شده بود و هر سیلندر، با میل لنگ های جداگانه ای کار می کردند تا مانند موتورهای قبلی، تا مشکلات ارتعاشی در خودرو برطرف شود.

نمونه آزمایشی موتور V شکل
نمونه آزمایشی موتور V شکل

مشخصات فنی موتور V شکل

طول موتور V نسبت به موتور خطی، کوچکتر و عرض بزرگتری دارد که موتورهای کمتر از شش سیلندر رعایت شده و موتور V12 کوچکترین نوع بوده و دو موتور V-Twin و V ساده نسبت بهم اختلاف ناچیزی دارند. با این وجود موتورهای V8 نسبت به موتورهای معمولی کوچکتر بوده و در مقایسه با موتورهای ساده باریکتر هستند.

در هر موتور، سیلندرها با زاویه متفاوتی نسبت بهم قرار گرفته اند. برخی از مهندسان موتور V را به تقلید از موتور   V12 اتومبیل فراری با زاویه 180 درجه طراحی کرده اند. موتور V4 لانسیا در سال 1922- 1976، و موتور VR6 فولکس واگن سال 1991، با 10 درجه طراحی شده و دو سیلندری هستند.

 موتور V12 در مقایسه با نمونه های قبلی متعادل هستند. عواملی مانند فواصل احتراق داخلی، وزن میل لنگ و میله های متعادل کننده در موتور V شکل با سیلندر کمتر، باعث عملکرد بهتر می شود.

میل لنگ های موتور V شکل دو سیلندری و در دو جهت مخالف هم حرکت می کنند. در پیکربندی جدید در موتورهای V-Twin هر سیلندر با میل لنگ جداگانه ای کار می کند یا در موتور هواپیمای مرلین از میله های مفصل دار استفاده شده که تفاوت بزرگی را ایجاد می کند.